Αρχική
Άξονας 4 - Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER
Γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικά νέα και ανακοινώσεις

4η Προκήρυξη (προτάσεις έως 21/7/2015)

Ενημερωτικο Υλικο

Παράρτημα ΙI & V - Αίτηση, Φάκελοι, Τιμή Μονάδας

Παράρτημα ΙIΙ & ΙV - Κριτήρια Επιλε/τας Επιλογής

Τοπικό Πρόγραμμα

Παράρτημα VΙ - ΚΥΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Καλώς ήλθατε στο νέο δικτυακό τόπο του Τοπικού μας Προγράμματος στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ  :
«Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» .

 

Μια νέα περίοδος ξεκινά με την υλοποίηση του νέου προγράμματος LEADER, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2015. Στη διάρκεια των ετών αυτών θα υλοποιηθούν ιδιωτικά και δημόσια έργα που θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στο μέτρο των δυνατοτήτων συμβολής του προγράμματος.

Το site ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο πληροφόρησης και υποστήριξης καθόσον σ’ αυτό έχετε τη δυνατότητα να βρείτε τόσο γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα όσο και αναλυτικά στοιχεία για κάθε Προκήρυξη. Θα μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τους Φακέλους Υποψηφιότητας κάθε μέτρου με το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό, τις προτάσεις που θα κατατεθούν καθώς και αυτές που θα εγκριθούν όπως επίσης και τους κανονισμούς και τις Υπουργικές Αποφάσεις υλοποίησης του προγράμματος.
Παράλληλα μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας ηλεκτρονικά στα οποία θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση, ηλεκτρονική ή τηλεφωνική από μέρους μας.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου στην ΑΝΚΟ διαθέτουν πολυετή γνώση και εμπειρία καθόσον διαχειρίστηκαν τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας και μετέπειτα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 1991 και αποτελούν ένα ικανό και αποτελεσματικό υπηρεσιακό πυρήνα στη διάθεσή σας.

Ταυτόχρονα το τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου αποτέλεσε το Γραφείο Συντονισμού του Ελληνικού Δικτύου LEADER στις τρεις (3) περιόδους υλοποίησης των προγραμμάτων LEADER Ι, ΙΙ, και LEADER+ από το 1991 έως 2009 και έχει τη δυνατότητα να σας φέρει σε επαφή με το σύνολο των Αναπτυξιακών Εταιρειών στη Χώρα που υλοποιούν προγράμματα LEADER, στην περίπτωση που επιθυμείτε να υλοποιήσετε επενδυτικό σχέδιο σε άλλη περιοχή πλην του Νομού Κοζάνης.

 

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση.